Członkowie


Opiekun
Grażyna Morga - nauczyciel geografii 
i matematyki w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Żernicy,
przewodnik górski i pilot wycieczek.Wiktoria Szadkowska kl. II a


Martyna Lissek kl. II a


Oliwia Wolny kl. II a


Kuba Łasut kl. II a


Matylda Kaiser kl. II b


Weronika Wal kl. II a


Hanna Grabowska kl. II a